Ichioshi – sushi Bar & Take Away. Vevey.
Bons cadeau, 2020.