Ichioshi – sushi Bar & Take Away. Vevey.
Carte Menu, 2019.