Passage 8 – « lèche-vitrine » artistique. (photo: Sebastien Agnetti)
Logo et lettrage vitrine, 2023.